3.6
Your Rating
Đánh giá
1/2 Cigarette – Nửa điếu thuốc lá Trung bình 3.6 / 5 sao, 14 lượt đánh giá
Tên khác
1/2シガレット, Half Cigarette
Tác giả
Hoạ sĩ
Thể loại